Aktualności

13.10.2014

Osoby, które ukończyły kurs zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej proszone są o stawiennictwo w biurze projektu celem zdania wewnętrznych egzaminów teoretycznych. Dopiero zdanie w/w uprawnia do podejścia do wewnętrznego egzaminu teoretycznego, a w kolejności do umówienia właściwych egzaminów w WORD w Kielcach.

03.10.2014

UWAGA! Informujemy, że limit miejsc w projekcie dla osób z wyższym wykształceniem został wykorzystany. W chwili obecnej do projektu będą przyjmowane osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.

23.09.2014

W dniach 03-05 października 2014 odbędą się zajęcia teoretyczne dla II gr. na kat. C. Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o niezwłoczne wykonanie badań lekarskich we wskazanych przez Auto Szkołę miejscach i terminach. Osoby, które nie wykonają badań lekarskich oraz nie wygenerują elektronicznego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) do dnia 02.10.2014 r. rozpoczną zajęcia z kolejną grupą szkoleniową. Prosimy o sprawne dostarczanie PKK do biura projektu.

22.09.2014

W dniach 12-14 września odbędą się zajęcia teoretyczne dla I gr. na kat. D. Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o niezwłoczne wykonanie badań lekarskich we wskazanych przez Auto Szkołę miejscach i terminach. Osoby, które nie wykonają badań lekarskich oraz nie wygenerują elektronicznego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) do dnia 11.09.2014 r. rozpoczną zajęcia z kolejną grupą szkoleniową. Prosimy o sprawne dostarczanie PKK do biura projektu.

05.08.2014

W dniach 01-03 sierpnia odbył się kurs teoretyczny dla I grupy szkoleniowej na kat. C. Godziny zajęć praktycznych ustalane będą na bieżąco z kursantami. W celu doprecyzowania grafików jazd prosimy o bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym. W razie problemów prosimy o kontakt z biurem projektu ze specjalistką ds. bieżącej obsługi szkoleń.

01.08.2014

UWAGA – zmiana regulaminu i dokumentacji zgłoszeniowej. Nowe dokumenty dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

24.07.2014

W dniach 01-03 sierpnia 2014 odbędą się zajęcia teoretyczne dla I gr. na kat. C. Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o niezwłoczne wykonanie badań lekarskich we wskazanych przez Auto Szkołę miejscach i terminach. Osoby, które nie wykonają badań lekarskich oraz nie wygenerują elektronicznego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) do dnia 31.07.2014 r. rozpoczną zajęcia z kolejną grupą szkoleniową. Prosimy o sprawne dostarczanie PKK do biura projektu.

16.07.2014

Auto Szkoła WOTA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2014 r. dotyczące usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE i D w okresie od maja 2014 do czerwca 2015 w ramach projektu „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w zakładce „Zapytania ofertowe”.

16.07.2014

Auto Szkoła WOTA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2014 r. na dostawę paliwa ON w systemie sprzedaży bezgotówkowej w okresie od maj 2014 do czerwca 2015 na potrzeby projektu „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w zakładce „Zapytania ofertowe”.

19.06.2014

Zapraszamy pracowników i właścicieli firm z branży transportowej do udziału w projekcie. W chwili obecnej trwa rekrutacja do I grupy w bloku C (obejmującym kat. C, C+E oraz KWP C) oraz do I grupy w bloku D (obejmującym kat. D oraz KWP D). Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy kobiety oraz osoby z maksymalnie średnim wykształceniem.

03.06.2014

Jednocześnie prowadzimy rekrutację przedsiębiorstw i pracowników do pierwszej grupy szkoleniowej w bloku D (komplet uprawnień dla kierowców autobusów). Zajęcia teoretyczne rozpoczną się najprawdopodobniej w sierpniu 2014. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu i przesyłanie zgłoszeń.

22.05.2014 r.

rozpoczynamy rekrutację do pierwszej grupy szkoleniowej w cyklu szkoleniowym C. Minimalna ilość osób do uruchomienia grupy wynosi 12 osób. Zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych!