Aktualności

28.07.2014

W dniach 08-10 sierpnia odbędą się zajęcia teoretyczne dla I gr. na kat. D. Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o niezwłoczne wykonanie badań lekarskich we wskazanych przez Auto Szkołę miejscach i terminach. Osoby, które nie wykonają badań lekarskich oraz nie wygenerują elektronicznego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) do dnia 07.08.2014 r. rozpoczną zajęcia z kolejną grupą szkoleniową. Prosimy o sprawne dostarczanie PKK do biura projektu.

14.07.2014

W dniach 04-06 lipca odbył się kurs teoretyczny dla I grupy szkoleniowej na kat. C. Godziny zajęć praktycznych ustalane będą na bieżąco z kursantami. W celu doprecyzowania grafików jazd prosimy o bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym. W razie problemów prosimy o kontakt z biurem projektu ze specjalistką ds. bieżącej obsługi szkoleń.

23.06.2014

W dniach 04-07 lipca 2014 odbędą się zajęcia teoretyczne dla I gr. na kat. C. Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o niezwłoczne wykonanie badań lekarskich we wskazanych przez Auto Szkołę miejscach i terminach. Osoby, które nie wykonają badań lekarskich oraz nie wygenerują elektronicznego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) do dnia 03.07.2014 r. rozpoczną zajęcia z kolejną grupą szkoleniową. Prosimy o sprawne dostarczanie PKK do biura projektu.

23.06.2014

Auto Szkoła WOTA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2014 r. dotyczące usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć praktycznych w ramach kursów na prawo jazdy kat. C, CE i D w okresie od kwietnia 2014 do czerwca 2015 w ramach projektu „Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w zakładce „Zapytania ofertowe”.

13.06.201

Auto Szkoła WOTA zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2014 r. na dostawę paliwa ON w systemie sprzedaży bezgotówkowej w okresie od kwietnia 2014 do czerwca 2015 na potrzeby projektu „Zawodowy kierowca podstawą branży transportowej” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w zakładce „Zapytania ofertowe”.

02.06.2014

Zapraszamy pracowników i właścicieli firm z branży transportowej do udziału w projekcie. W chwili obecnej trwa rekrutacja do I grupy w bloku C (obejmującym kat. C, C+E oraz KWP C) oraz do I grupy w bloku D (obejmującym kat. D oraz KWP D). Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy kobiety oraz osoby z maksymalnie średnim wykształceniem.

22.05.2014

Jednocześnie prowadzimy rekrutację przedsiębiorstw i pracowników do pierwszej grupy szkoleniowej w bloku D (komplet uprawnień dla kierowców autobusów). Zajęcia teoretyczne rozpoczną się najprawdopodobniej w lipcu 2014. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu i przesyłanie zgłoszeń.

24.04.2014 r.

rozpoczynamy rekrutację do pierwszej grupy szkoleniowej w cyklu szkoleniowym C. Minimalna ilość osób do uruchomienia grupy wynosi 12 osób. Zapraszamy do składania dokumentów zgłoszeniowych!